Economia

La nivelul comunei Botiz activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii:
     ♦ Producţie
     ♦ Comerţ
     ♦ Transporturi
     ♦ Servicii de diferite tipuri
     ♦ Agricultură
 
Principalele activităţi economice la nivelul comunei sunt:
♦ Transporturi rutiere de mărfuri
♦ Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
♦ Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
♦ Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
♦ Fabricarea produselor de morărit
♦ Fabricarea de produse stratificate din lemn: placă
♦ Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
♦ Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capă
♦ Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
♦ Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
♦ Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
♦ Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
♦ Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
♦ Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
♦ Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
♦ Transporturi rutiere de mărfuri
♦ Baruri
♦ Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante
♦ Fabricarea articolelor din fire metalice
♦ Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole
♦ Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
♦ Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
♦ Comerţ cu cafea, ceai, cacao şi condimente
♦ Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managent
♦ Creşterea animalelor (melci)
♦ Transporturi terestre de călători, ocazionale
♦ Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui
♦ Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
 
În anul 2008 preocuparea de bază a locuitorilor comunei Botiz a rămas agricultura şi cultivarea terenurilor atât în intravilan cât şi în extravilan, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de producţia individuală. În evidenţele primăriei în anul 2008 au fost înregistrate un număr de 14 exploataţii. Structura exploataţiilor agricole este mixtă. Mărimea acestora variază ca suprafaţă între 300 ari şi 2 ha. Culturile principale rămân cele tradiţionale respectiv cele de cereale, cu tendinţe spre culturi de căpşuni, legume şi pomi fructiferi. Aceste culturi au cunoscut o creştere în ultima perioadă ceea ce demonstrează un interes al micilor producători spre aceste culturi. În anul 2008 s-au eliberat un număr de 27 de certificate de producător, 230 de adeverinţe pentru obţinerea de sprijin financiar pentru terenul agricol utilizat.
 
Structura animalelor aflate la societăţile comerciale crescătoare de animale este următoarea:
     ♦ Bovine - 285
     ♦ Porcine - 866
     ♦ Cabaline - 105
     ♦ Ovine - 890